• กรณีศึกษา: พลังงานทางเลือกจากภูเขาไฟ 

      สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2549)
      จากอดีตถึงปัจจุบัน ปราฏการณ์ธรรมชาติที่ประจักษ์แก่สายตามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟระเบิด น้ำพุร้อนที่พวยพุ่งจากใต้ดินสู่ท้องฟ้า บ่อน้ำร้อน ทำให้มนุษย์รู้ดีว่า ใต้พื้นโลกที่เราเหยียบย่ำอยู่นั้น มีอุณหภูมิสูงกว่าที่เราคาดคิดไว้มาก ...