• 100 ปี บนเส้นทางไอน์ไตน์: จุดเริ่มสู่จุดเปลี่ยน 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2548)
   Albert Einstein เกิดที่เมือง Ulm ในเยอรมนี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2422 อีกหกสัปดาห์หลังจากนั้นครอบครัวได้อพยพไปอยู่ที่เมือง Munich Einstein ได้เริ่มเรียนหนังสือระดับประถมและมัธยมที่โรงเรียน Luitpold Gynnasium ...
  • Albert Abraham Michelson 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2553)
   ในฤดูในไม้ผลิปี พ.ศ. 2422 หนังสือพิมพ์ The New York Time ได้พาดหัวข่าวหน้าหนึ่งว่า วงการวิทยาศาสตร์ของอเมริกาและของโลกกำลังมีอัจฉริยะคนใหม่ชื่อ A.A.Michelson ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี พ.ศ. 2450 จากผลงานการส ...
  • Albert Abraham Michelson: ผู้ทดลองพบว่าไม่มีอีเทอร์ในเอกภพ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2560)
   Albert Abraham Michelson ได้รับรางวัลโนเบลฟิสิกส์ประจำปี ค.ศ. 1907 จากผลงานสร้างอุปกรณ์แทรกสอด ที่มีประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ และความสำคัญของอุปกรณ์นี้คือใช้ในการพิสูจน์ว่า เอกภพไม่มีอีเทอร์
  • Alfred Wegener ผู้ตั้งทฤษฎีการเลื่อนตัวของเปลือกทวีป 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2550)
   ใน พ.ศ. 2163 (รัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม) ปราชญ์ Francis Bacon หลังจากที่ได้ศึกษาแผนที่โลกแล้ว ก็ได้เสนอความคิดว่า ย้อนไปในอดีตยุคดึกดำบรรพ์ ทวีปอเมริกาคงเคยผนึกติดเป็นแผ่นดินเดียวกับทวีปยุโรปและแอฟริกา อีก 48 ปีต่อมา P. Placet ...
  • Andrei A. Sakharov ผู้สร้างระเบิดไฮโดรเจน ของรัสเซีย 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2559)
   เมื่อรัสเซียภายใต้การปกครองของจอมเผด็จการสตาลิน (Stalin) ทดลองระเบิดไฮโดรเจนได้สำเร็จเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1953 Andrei A. Sakharov ก็ได้รับการยกย่องและชื่นชมว่าเขา คือบิดาของระเบิดไฮโดรเจน แต่ซาคารอฟไม่ได้ ...
  • Cecilia Payne – Gaposchkin 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2556)
   นับตั้งแต่ยุคของ Anaxagoras เมื่อ 2,800 ปีก่อน ผู้คนมักเชื่อว่า ดาวบนฟ้าทุกดวงและโลกประกอบด้วยธาตุ เช่น เหล็ก แคลเซียม และออกซิเจนฯลฯ เหมือนกัน จนกระทั่งนักดาราศาสตร์สตรีท่านหนึ่ง ได้พบในปี ค.ศ.1923 ว่า การนึกคิดและเชื่อ ...
  • Charles Lyell บิดาคนหนึ่งของวิชาธรณีวิทยา 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2560)
   เมื่อ Charles Darwin เรียบเรียงหนังสือ On the Origin of Species เขาได้อ้างถึง Charles Lyell ว่า เป็นผู้ที่ให้ความคิดและวิธีคิดประมาณครึ่งหนึ่งของเนื้อหาที่มีในหนังสือเล่มนั้น
  • Christiaan Huygens 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2550)
   ถ้าโลกนี้ไม่มี Isaac Newton นักปราชญ์ Christiaan Huygens ก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็นนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 จากการที่มีผลงานมากมายหลายด้านทั้ง คณิตศาสตร์ กลศาสตร์ และทัศนศาสตร์ อาทิเช่น Huygens ...
  • Christiaan Huygens นักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ชาวดัทซ์ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2560-03-04)
   ทุกคนรู้จัก Christiaan Huygens ซึ่งเป็นทั้งนักดาราศาสตร์ นักฟิสิกส์ นักคณิตศาสตร์ นักเทคโนโลยี ฯลฯ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่รองก็แต่ Isaac Newton ในคริสต์ศตวรรษที่ 17
  • Dorothy Crowfoot Hodgkin สตรีชาวอังกฤษคนเดียวที่ได้รับรางวัลโนเบล 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2550)
   สตรีชาวอังกฤษคนเดียวที่ได้รับรางวัลโนเบล พ.ศ. 2507 ขณะพักผ่อนที่ Ghana กับสามี เธอก็ได้ทราบข่าวการพิชิตรางวัลโนเบลสาขาเคมีของเธอ ซึ่งถือเป็นเกรียรติยศอย่างสูงสุดสำหรับชีวิตการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ทุกคน และหนังสือพิมพ์ ...
  • Edmond Halley 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2552)
   โลกรู้จัก Halley ว่าเป็นชื่อของดาวหางที่ Edmond Halley เป็นผู้พบ ดังนั้น คนส่วนใหญ่จึงรู้ว่า Halley เป็นนักดาราศาสตร์ แต่ที่จริง Halley เป็นปราชญ์ผู้มีความสามารถหลายด้านเช่นเดียวกับ Robert Hooke
  • Edwin Hubble : ผู้เห็นการขยายตัวของเอกภพเป็นคนแรก 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2552)
   ในช่วง 100 ปี ที่ผ่านมานี้ นักดาราศาสตร์ได้เห็นวัตถุท้องฟ้าที่แปลก ๆ และประหลาดมากมาย เช่น ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะและหลุมดำ ฯลฯ แต่การค้นพบเหล่านี้มิได้ยิ่งใหญ่เท่ากับการค้นพบของ Edwin Hubble เมื่อ 80-90 ปีก่อนนี้...
  • Enrico Fermi 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2551)
   Enrico Fermi คือ นักฟิสิกส์ชาวอิตาลีผู้ยิ่งใหญ่ที่ใคร ๆ ก็รู้จัก ถึงแม้จะไม่ดีเท่า Galileo Galilei แต่ก็ดีกว่า Alessandro Volta และ Luigi Galvani มาก
  • Giordano Bruno นักดาราศาสตร์ผู้ถูกเผาทั้งเป็น 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2549)
   หลังจากถูกจองจำในคุกอย่างโดดเดี่ยวและถูกสอบสวนเป็นเวลานาน 8 ปี Giordano Bruno ก็ถูกนำไปเผาทั้งเป็นที่จัตุรัส Campo deí Fiori เมื่อเวลาเช้าตตรู่ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2143 ด้วยข้อหาว่าเป็นคนนอกรีตที่ได้ลบหลู่ดูหมิ่น ...
  • Glenn Seaborg บิดาของวิทยาการเคมีนิวเคลียร์ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2556)
   Empedocles ปราชญ์กรีกเมื่อ 2,450 ปีก่อนเคยแถลงว่า สรรพสิ่งในโลกประกอบด้วยธาตุ 4 ชนิด คือ ดิน น้ำ ลม และไฟ ในอัตราส่วนต่าง ๆกัน ความเชื่อนี้เป็นที่ยอมรับของผู้คนมานานนับสองพันปี จนกระทั่ง Robert Boyle ให้คำจำกัดความของธาต ...
  • John Bardeen : ผู้พิชิตรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ 2 ครั้ง 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2551)
   Bardeen เป็นอัจฉริยะผู้มีผลงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ทฤษฎี อีกทั้งเป็นนักวางแผนและนโยบายการพัฒนาอุสาหกรรม รวมถึงเป็นนักกอล์ฟ ผู้มีความพากเพียรพยายามอีกทั้งมีแรงดลใจ ความมุ่งมั่น ความสามรถ ความมั่นใจและความเชี่ยวชาญมาก ...
  • John Cockcroft และ Ernest Walton 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2560)
   John Cockcroft และ Ernest Walton ผู้บุกเบิกการเปลี่ยนแปลงธาตุ โดยการระดมยิงนิวเคลียส ด้วยอนุภาคพลังงานสูง
  • John Flansteed นักดาราศาสตร์ราชสำนักคนแรกของอังกฤษ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2560)
   John Flamsteed คือ บิดาคนหนึ่งของดาราศาสตร์ยุคใหม่ ผู้ได้ปรับปรุงข้อมูลในตารางดาราศาสตร์ของดาวนับ 3,000 ดวงที่นักวิทยาศาสตร์และนักเดินทางได้ใช้กันมานานจนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 17 เพราะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย
  • Joseph Rotblat นักฟิสิกส์ระดับรางวัลโนเบลสันติภาพ ผู้รณรงค์ให้โลกกำจัดระเบิดปรมาณู 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2558)
   Joseph Rotblat เป็นนักฟิสิกส์คนแรก ๆ ของโลกที่ตระหนักว่า ระเบิดปรมาณูมีพลังในการทำลายมนุษยชาติได้อย่างมหันต์ดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนวิถีชีวิตจากนักฟิสิกส์มาเป็นนักเคลื่อนไหวให้ประเทศมหาอำนาจไม่คิดจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่ได้สะสมไว้ ...
  • Julian Seymour Schwinger 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2553)
   ถึงจะได้รับรางวัลโนเบลร่วมกับ Feynman แต่ Schwinger ก็ไม่เป็นที่รู้จักในบรรดาคนทั่วไปมากเท่า Feynman เพราะ Schwinger ไม่ได้เป็นนักฟิสิกส์ของสังคม แต่เป็นนักฟิสิกส์ของนักฟิสิกส์เท่านั้น