• Daniel Bernoulli 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2550)
   ประวัติศาสตร์ของตระกูล Bernoulli ได้บันทึกว่าบรรพบุรุษของตระกูลได้เคยตั้งรกราก อยู่ที่เมือง Antwerp ใน Netherlands มาเป็นเวลานานจนถึงเมื่อประมาณ 300 ปีก่อนครอบครัวตระกูลจึงได้หลบหนีออกจาก Antwerp เพราะถูกตามฆ่าในฐานะที่น ...
  • Emmy Noether นักคณิตศาสตร์สตรีผู้ยิ่งใหญ่ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2549)
   ผลงานที่โดดเด่นของเธอคือการวิจัยปัญหาพีชคณิตชนิด non-commutative รวมทั้งเรื่อง axiom development of algebra และ ideal theory ซึ่งมีเรื่อง Noetherian ring ปรากฏเป็นครั้งแรก และนี่คือผลงานที่สำคัญที่สุดของเธอและผลงานี้มีอิ ...
  • Godfrey Harold Hardy ผู้ร่วมงานของอัจฉริยะนักคณิตศาสตร์ Ramanujan 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2561-11-01)
   G. H. Hardy คือ นักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลกที่เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีจำนวน ในอดีตเคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ Srinivasa Ramanujan นักคณิตศาสตร์อัจฉริยะชาวอินเดีย เมื่อครั้งที่ Paul Erdős มีโอกาสสัมภาษณ์โดยเขาได้ถาม Hardy ...
  • Gottfried Leibniz หนึ่งในสองของปราชญ์ผู้สร้างวิชาแคลคูลัส 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2556)
   Gottfried Leibniz คือ อัจฉริยะผู้มีความสามารถหลายด้าน โดยมีผลงานที่สำคัญที่สุดคือ การสร้างวิชาแคลคูลัส ในเวลาไล่เลี่ยกับ Isaac Newton นอกจากนี้ก็ยังเป็นผู้วางรากฐานของวิชาตรรกวิทยา สำหรับแคลคูลัสนั้น นอกจากจะได้เป็นผู้กำ ...
  • Herbert Aaron Hauptman นักคณิตศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเคมีปี 1985 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2559)
   เวลาเราเห็นโครงสร้าง 3 มิติของโมเลกุล เรามักรู้สึกตื่นตาตื่นใจและอดสงสัยไม่ได้ว่า นักเคมี นักชีววิทยา และนักฟิสิกส์รู้ได้อย่างไรว่าโมเลกุลขนาดใหญ่มีโครงสร้างดังที่ปรากฎ และใครคือผู้พบวิธีหาความลึกลับและซับซ้อนนี้
  • Niels Abel นักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2556)
   ถ้า Niels Abel มิได้เสียชีวิตด้วยวัณโรคในวัย 26 ปี เขาอาจจะเป็นนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งคริสต์ศตวรรษที่ 19 ก็ได้ ทั้ง ๆ ที่มีอายุน้อย และมีประสบการณ์วิจัยไม่มากแต่ Abel ก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าสมการกําลัง 5 ...
  • Rene Descartes 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2550)
   ณ วันนี้ โลกรู้จัก Descates ในฐานะนักปรัชญา นักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ ผู้เปรื่องปราด ส่วนนักเรียนก็รู้ว่า Descates เป็นผู้นำพีชคณิตมาใช้ในวิชาเรขาคณิตเป็นคนแรก จนทำให้เกิดวิชาเรขาคณิตวอเคราะห์ขึ้น
  • René Descartes บิดาของเรขาคณิตวิเคราะห์ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2557)
   René Descartes คือนักปรัชญาชาวฝรั่งเศษ ผู้คิดวิธีหาสัจจะของวิทยาศาสตร์ และความจริงในชีวิต เพราะเขาเชื่อว่าตรรกะ (Logic) และวิธีพิสูจน์ของคณิตศาสตร์สามารถเป็นกุญแจไขความลึกลับต่างๆ ในธรรมชาติได้ องค์ความรู้ที่ Descartes ...
  • Sonya Kovalevskaya สตรีนักคณิตศาสตร์ผู้สามารถไม่แพ้บุรุษ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2549)
   ครอบครัว Krukovskaya มีทายาท 3 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 2 คน โดยบุตรสาวคนโตชื่อว่า Anluta และบุตรสาวคนเล็กชื่อ Sophla หรือ Sonya ซึ่งเป็นชื่ือที่เธอใช้เรียกตนเองในเวลาต่อมา
  • เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ ผู้มีผลงานคณิตศาสตร์มากที่สุดในโลก 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2554)
   เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่ออายุ 15 ปี แต่ไม่ประสบความสำเร็จในการหางานทำ เพราะอายุน้อยเกินไป ณ วันนี้ ออยเลอร์ได้รับการยอมรับว่าเป็นนักคณิตศาสตร์ผู้มีผลงานคณิตศาสตร์มากที่สุดในโลก คือกว่า 900 เรื่อง