• ค่าย SYC 2005 วัฒนธรรมนำทางสู่สันติภาพ 

      ชมจันทร์ ธารา (2549)
      เรื่องเล่าจากค่ายวิทยาศาสตร์ วันหนึ่งที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวสู่กลุ่มเมฆ และสาดแสงสีทองผ่านเมฆเหล่านั้นลงมา เมื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนน้องพี่ในประเทศกลุ่มอาเซียนก็ปรากฏในค่าย Sunburst Youth Camp 2005 ที่จัดนาน 8 ...