• คณิตคิดสนุก 

      คุณยาย (2549)
      สวัสดีค่ะเด็กๆ และผู้สนใจการวิเคราะห์หาคำตอบคณิตศาสตร์อย่างง่ายทุกๆ ท่าน คุณยายจะพบกับคุณๆ ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป พร้อมกับเฉลยข้อสอบอัจฉริยภาพ วิชาคณิตศาตร์ โดยอธิบายโจทย์ที่ดูเหมือนยาก ให้กลายเป็นเรื่องง่าย ซึ่งเป็นวิธ ...