• วิดีโอแนะนำระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA 

      โครงการ PISA ประเทศไทย (2558)
      วิดีโอแนะนำเว็บไซต์และเสียงตอบรับจากผู้ใช้งาน ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA, http://pisaitems.ipst.ac.th ซึ่ง สสวท. จัดทำเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจได้ทดล­องทำข้อสอบ PISA ที่อนุญาตให้เผยแพร่ได้ผ่านทางเว็บไซต์