• คุยกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2554 

      สรายุทธ ชาญชลสมุทร (2554)
      มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จำนวน 3 ท่าน ที่เราจะพาไปรู ...