• Po Leung Kuk 

   สมเกียรติ เพ็ญทอง (2552)
   ว่ากันว่าการฝึกทำโจทย์คณิตศาสตร์มาก ๆ จะทำให้เก่งคณิตศาสตร์ได้ เริ่มจากแบบฝึกง่าย ๆ ไปจนถึงแบบฝึกที่ยาก สำหรับฉบับนี้ผมได้นำข้อสอบการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลก ระดับประถมศึกษา ครั้งทีี่ 12 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาฝากครับ
  • การบรรยายในงาม วทร.18 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 

   สมเกียรติ เพ็ญทอง (2551)
   วิชาคณิตศาสตร์มีเนื้อหาค่อนข้างเป็นนามธรรม การจะเข้าใจคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้งและมีความสุขใจกับการเรียนรู้จำเป็นต้องใช่จินตนาการของผู้สอนและผู้เรียนเป็นอย่างมาก จะขอยกตัอย่างกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้
  • การเปรียบเทียบเศษส่วน 

   สมเกียรติ เพ็ญทอง (2549)
   ปัจจุบัน สสวท. ได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล Learning Object เพื่อช่วยครูในการสอน เช่น การเปรียบเทียบเศษส่วน ที่ครูมักประสบปัญหาในการจัดเตรียมสื่อ
  • กิจกรรมทำน้ำสับปะรดได้มากกว่าน้ำสับปะรด 

   สมเกียรติ เพ็ญทอง (2558)
   เมื่อปีพุทธศักราช 2549 ผู้เขียนได้มีโอกาสไปจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในครั้งนั้นได้คิดกิจกรรมทำน้ำสับปะรดขึ้นมาให้นักเรียนได้ทดลองทำกัน ที่มาของการนำกิจกรรม ...
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประถมศึกษาระดับโลกที่ฮ่องกง 

   สมเกียรติ เพ็ญทอง (2548)
   บทความนี้จะขออนุญาตหยิบยกข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประถมศึกษามาพูกสักเล็กน้อย
  • ค่ายคณิตศาสตร์มหัศจรรย์ เสริมเจตคติ-สร้างแฟนพันธุ์แท้คณิตศาสตร์ 

   สมเกียรติ เพ็ญทอง (2549)
   เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2549 สาขาคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมกับโรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา จัด “ค่ายคณิตศาสตร์มหัศจรรย์” ให้กันักเรียนโรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ...
  • ทำไม 1 ไมล์ทะเลจึงเท่ากับ 1.852 กิโลเมตร เขามีวิธีคิดอย่างไร 

   สมเกียรติ เพ็ญทอง (2549)
   เคยสงสันกันไหมว่า เวลาฟังข่าวเกี่ยวกับทะเลทีไร เมื่อพูดถึงระยะทาง นักข่าวจะอ่านระยะทางที่มีหน่วยเป็นไมล์ทะเลทุกครั้งไป เช่น "ได้ส่งเรือตรวจการชายฝั่ง ต. 213 ออกปฏิบัติการค้นหาศพตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. และ 23 ต.ค. 2 ...
  • นานาทัศนะเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 

   สมเกียรติ เพ็ญทอง (2552)
   มีไม่น้อยที่นักเรียนของเราคิดว่าคณิตศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมันน่าจะเพียงพอเเล้วตั้งเเต่เขาเรียนจบใในระดับประถมศึกษา ต่อไปนี้เป็นทัศนะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันซึ่งผมได้มาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ...
  • ลดการใช้พลังงานด้วยคณิตศาสตร์ 

   สมเกียรติ เพ็ญทอง (2550)
   กระแสที่ให้ทุกคนช่วยลดการใช้พลังงานถูกหยิบยกมาพูดผ่านจอทีวี หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างก็ให้ความสำคัญในเรื่องภาวะโลกร้อนเป็นอย่างมาก
  • สัปดาห์วิทยาศาสตร์กับการแข่งขันแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

   สมเกียรติ เพ็ญทอง (2553)
   งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครั้งนี้ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมแข่งขันแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมสนุกและหาประสบการณ์
  • สื่อดิจิทัล Mini Learning Object คณิตศาสตร์ประถมศึกษา 

   สมเกียรติ เพ็ญทอง (2550)
   Mini learning object คณิตศาสตร์ประถมศึกษาที่ทางสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. พัฒนาขึ้นมานี้มีวัตถุประสงค์ให้ครูนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนน่าสนใจ อันจะส่งผลให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาคณิตศ ...
  • สื่อดิจิทัล การ์ตูนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของ สสวท. สื่อเสริมความรู้สำหรับเยาวชน 

   สมเกียรติ เพ็ญทอง (2552)
   การ์ตูนกับเด็ก ๆ เป็นอะไรที่เข้ากันได้ดี เด็ก ๆ จะชอบ และอยู่กับการ์ตูนได้นาน ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงได้ใช้การ์ตูนเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน
  • สื่อดิจิทัลกับการสอนคณิตศาสตร์ 

   สมเกียรติ เพ็ญทอง (2550)
   ปัจจุบันมีสื่อการเรียนรู้มากมายให้ครูเลือกใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับการเรียนการสอน ทำให้การเรียนน่าสนใจ สนุกสนาน ตื่นเต้น ที่สำคัญคือทำให้นักเรียนเรียนรู้ ได้สื่อดิจิทัลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ครูสามารถนำไปใช้ได้ให้สมก ...
  • เรียนรู้วิธีการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูผ่านสื่อดิจิทัล 

   สมเกียรติ เพ็ญทอง (2551)
   นักเรียนสามารถรู้วิธีการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูผ่านการทดลองหาพื้นที่ด้วยตนเอง การใช้ Learning Object เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนี้ นักเรียนควรผ่านการเรียนรู้ในเรื่องการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมาก่อน ...
  • ไม่อ้วน เท่าไหร่ 

   สมเกียรติ เพ็ญทอง (2549)
   บทความนี้เป็นการนำกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่ให้ชื่อว่า ไม่อ้วน...เท่าไหร่ มาฝากครูผู้สอน ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการสอนเรื่องการชั่ง การวัดความยาว รวมถึงเรื่องการหารได้อีกด้วย