• โครงงานวิทยาศาสตร์ เรียนรู้หรือเลียนแบบ 

      สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ (2551)
      ในการประกวดโครงานวิทยาศาสตร์หลายครั้งที่ผ่านมา เกิดคำถามที่น่าสนใจและทำให้ต้องกลับมาทบทวนว่า โครงงานวิทยาศาสตร์มีความหมายแท้จริงครอบคลุมถึงอะไรบ้าง ลองดูความหมายโครงงานวิทยาศาสตร์ดังต่อไปนี้และกาคำตอบให้กับตัวเอง