• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คุณรู้จักดีแค่ไหน! 

   สมรศรี กันภัย (2550)
   ณ เวลานี้ ใครที่ไม่เคยได้ยินคำว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลกร้อน หรือปรากฏการณ์เรือนกระจก ดูจะเป็นคนตกยุกในทันที แต่ทราบหรือไม่ว่าคำเหล่านี้มีความหมายเดียวกันหรือต่างกัน เกี่ยวข้องกันหรือไม่ อย่างไร มาลองหาความหมายข ...
  • การใช้ concept mapping ในการสอนโลกทั้งระบบ 

   สมรศรี กันภัย (2549)
   ต้นเดือนสิงหาคม 2549 Dr. Edward E. Geary รักษาการผู้อำนวยการโครงการ GLOBE สหรัฐอเมริกา ได้บรรยายพิเศษ เรื่องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน การอบรมประกอบไปด้วยการทำให้เห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงโลก ...
  • การไหลของน้ำผ่านดิน (Just Passing Through) 

   สมรศรี กันภัย (2549)
   สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน ฉบับที่ผ่านมาดิฉันได้นำเสนอกิจกรรม ที่เป็นกิจกรรม GLOBE ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนไปบ้างแล้ว ท่านที่นำกิจกรรมไปใช้ ได้ผลอย่างไรบ้างคะ นักเรียนสนุกกับกิจกรรมนี้ และสามารถเรียนรู้เรื่อง ...
  • คิดก่อนบริโภค เพื่อโลกเพื่อเรา 

   สมรศรี กันภัย (2555)
   ผู้เขียนเชื่อว่าคงมีหลายคนที่ได้เห็นภาพโฆษณานี้ จะต้องสะดุดตากับของเหลวสีดำที่ออกมาจากปากของนางแบบแน่ ๆ และสงสัยใช่ไหมว่าต้องการจะสื่อสารอะไร
  • งานวิจัยนักเรียน การศึกษาคุณภาพน้ำในน้ำแม่ลาว 

   สมรศรี กันภัย (2553)
   การศึกษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำแม่ลาวทีเกิดจากผลกระทบการพังทลายของดินในพื้นที่สูง บริเวณตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
  • งานวิจัยนักเรียน การศึกษาปริมาณออกซิเจนละลายน้ำและปัญหาน้ำเน่าเสียในบึงแก่นนคร 

   สมรศรี กันภัย (2553)
   งานวิจัยนักเรียน : การศึกษาปริมาณออกซิเจนละลายน้ำและปัญหาน้ำเน่าเสียในบึงแก่นนคร เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนเเก่น จังหวัดขอนเเก่น
  • งานวิจัยนักเรียน เปลือกหอยแครงเผาปรับสภาพดินกรด 

   สมรศรี กันภัย (2553)
   งานวิจัยนักเรียนเปลือกหอยแครงเผาปรับสภาพดินกรด
  • จะทบทวนเอกสารอย่างไร เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

   สมรศรี กันภัย (2552)
   งานวิจัยที่ดีมีคุณภาพนั้น นอกจากจะมีหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจ เป็นการค้นพบสิ่งใหม่ มีความทันสมัย มีวิธีการวิจัยที่แม่นยำ มีคุณค่าและมีความสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติแล้ว การทบทวนเอ ...
  • จุดประกายความคิด กับนักบินอวกาศองค์การนาซ่า 

   สมรศรี กันภัย (2558)
   การมาเยือนของ ผู้อำนวยการองค์การนาซ่า นอกจากจะสร้างความตื่นเต้นและความภูมิใจแก่นักเรียนที่ได้พบนักบินอวกาศที่มีประสบการณ์ในการท่องอวกาศมา 4 รอบแล้ว คุณค่าของเนื้อหาที่บรรยายตลอดช่วงเวลา40 นาที มีประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้ ...
  • ตามหาคาร์บอน 

   สมรศรี กันภัย (2555)
   กิจกรรมตามหาคาร์บอนที่นำเสนอนี้เป็นกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรคาร์บอน ซึ่งมีเป้าหมาย ต้องการให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เข้าใจวัฏจักรคาร์บอนในแง่มุมที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่กล ...
  • ถ้าวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ ควรต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง 

   สมรศรี กันภัย (2551)
   หากผู้อ่านมีความสนใจที่จะศึกษาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยแปลงของคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องและควรต้องคำนึงถึงคือ ลักษณะสภาพแวดล้อมและกิจกรรมบริเวณสองฝั่งของลำน้ำ เนื่องจากสามารถส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ...
  • เกมพีเอช (pH Game) 

   สมรศรี กันภัย (2548)
   สนุกกับกิจกรรม GLOBE นิตยสารฉบับนี้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียกว่า "เกมพีเอช" ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้ทราบระดับความเป็นกรด - เบสของของเหลวและสารที่อยู่รอบ ๆ โรงเรียน
  • เยือนแดน ภารตะ อย่างมีสาระกับ GLOBE 

   สมรศรี กันภัย (2553)
   ถ้ากล่าวถึงประเทศอินเดียเรามักนึกถึงอะไร ผู้อ่านอาจบอกว่า แหมง่ายมาก ก็คงต้องคนอินเดียที่เราเรียกว่า แขก น่ะสิ อาหารก็เป็น โรตีแกงกะหรี่ การแต่งการก็ต้องเป็นชุดส่าหรี ถ้าทาะานตอบเเบบนี้ก็ถูกค่ะ แต่อินเดียมีมุมมองที่มากกว่านั้น ...
  • โครงการ FLEXE 

   สมรศรี กันภัย (2552)
   ผู้อ่านเคยคิดไหมว่า ในสภาพแวดล้อมที่มีความดันสูง แสงไม่สามารถส่องถึง ไม่มีออกซิเจนในการดำรงชีวิต และมีอุณหภูมิสูง จะมีสิ่งมีชีวิตใดสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งก็มีความสงสัยเช่นกัน จึงได้ทำการสำรวจใต้ทะ ...
  • โลกร้อนรู้ไว้ไม่ตกเทรนด์ 

   สมรศรี กันภัย (2554)
   ในยุคนี้คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่เคยได้ยินคำว่า โลกร้อน (globel Warming) หากมองย้อนไปถึงสภาวการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมตั้งเเต่ในอดีตที่มีการรณรงค์เพื่อรักษาโลกแล้ว เราจะทราบว่าโลกร้อนมีความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์เรือนกระจก...