• คณิตศาสตร์ กับระบบรักษาความปลอดภัย 

   สมพร สูตินันท์โอภาส (2556)
   นักเรียนและนักศึกษาจำนวนมากมักจะถามว่า “เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม” เรียนแค่บวก ลบ คูณ และหารเป็น ก็น่าจะพอเพียงแล้ว ในบทความนี้จะช่วยตอบข้อกังขานี้ของนักเรียนและนักศึกษาได้ในระดับหนึ่ง โดยจะอธิบายถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ในเร ...
  • คณิตศาสตร์กับการสื่อสารอย่างปลอดภัย 

   สมพร สูตินันท์โอภาส (2556)
   สาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักเรียนจำนวนมากไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ เป็นเพราะว่านักเรียนไม่ได้รับการกระตุ้นเพียงพอที่จะทำให้อยากเรียนคณิตศาสตร์ ครูมุ่งแต่สอนเนื้อหา ไม่มีเวลาพอที่จะชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของคณิตศาสตร์ ครูที่สอนคณิตศาส ...
  • คณิตศาสตร์ใน GPS 

   สมพร สูตินันท์โอภาส (2561-05-02)
   ปัจจุบันคนจำนวนมากใช้ GPS จนเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตและการประกอบธุรกิจ GPS มาจากคำเต็มว่า Global Positioning System มีชื่อเต็มว่า NAVSTAR GPS จาก NAVigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System ...
  • เลขนัยสำคัญ สำคัญจริงหรือ 

   สมพร สูตินันท์โอภาส (2553)
   การจัดการสอนในภาคทฤษฎี ควรจะมีการเข้าใจในเรื่องเลขนัยสำคัญให้ตรงกันระหว่างอาจารย์และศูนย์...
  • แฟร็กทัลกับระบบพลวัต กรุงเทพฯ จมน้ำเพราะงูเขียวตัวเดียว 

   สมพร สูตินันท์โอภาส (2560-01-02)
   ในบทความนี้ผู้เขียนได้อธิบายความหมายของ ระบบพลวัต และแฟร็กทัลคืออะไร และประโยชน์ของแฟร็กทัล และที่มาของคำว่า "กรุงเทพฯ จมน้ำเพราะงูเขียวตัวเดียว"