• 10 ปีที่ผ่านไป เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ความรู้คู่ความบันเทิง 

   สมชาติ ไพศาลรัตน์ (2558)
   เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Science Film Festival) เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปีพ.ศ. 2548 ครั้งที่ดร. พิศาล สร้อยธุหรำ เป็นผู้อำนวยการ สสวท. โดยความร่วมมือกับสถาบันเกอเธ่ และ สถานเอกอัครราชทูตฝรั ...
  • ความรู้คู่ความบันเทิง เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 

   สมชาติ ไพศาลรัตน์ (2550)
   วิทยาศาสตร์ใครว่าเป็นเรื่องยาก ลองมองดูรอบตัวเราจะพบว่า ทุกอย่างล้วนสามารถอธิบายด้วยหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น ใครจะคิดว่าความรู้จะคู่กับความบันเทิงได้ อีกไม่นานเกินรอ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ...
  • ภาวะโลกร้อนหรือจะหมดทางเยียวยา 

   สมชาติ ไพศาลรัตน์ (2550)
   IPCC เคยระบุไว้ในรายงานโลกร้อนประจำปี พ.ศ.​2544 ว่ามีความเป็นไปได้ถึง 66% ที่มนุษย์เป็นสาเหตของปัญหาโลกร้อน แต่จากการประชุมผู้แทนรัฐบาลและนักวิทยาศาสตร์ลงความเห็นว่า 90% ของปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันเกิดจากน้ำมือมนุษย์
  • ราชินีแห่งมวลไม้ 

   สมชาติ ไพศาลรัตน์ (2550)
   ในประเทศเคนยา ต้นมะเดื่อได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งมวลไม้ จากการเป็นแหล่งอาหาร โดยทางตรงจากผลของมัน และโดยทางอ้อมจากแมลงที่ผสมมะเดื่อ เป็นแหล่งวางไข่และเติบโต เช่น แตนมะเดื่อ อีกทั้งยัง ยังเป็นตัวอย่างที่ดีในการอธิบ ...
  • สสวท. นำความรู้คู่ความบันเทิงสู่ภูมิภาคเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้สัญจร 

   สมชาติ ไพศาลรัตน์ (2553)
   สสวท. หนึ่งในผู้จัด"เทศกาลภพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้" ได้คัดเลือกภาพยนตร์บางส่วนจากเทศกาลฯ ออกฉายในภูมิภาค เพื่อให้เด็ก ๆ ต่างจังหวัดได้มีโอกาสชมภาพยนตร์จากประเทศต่าง ๆ ที่ส่งเข้าร่าวมในเทศกาลฯ โดยไม่ต้องเดินทาง ...
  • สองพ่อลูกผู้รับรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ ปี พ.ศ. 2458 

   สมชาติ ไพศาลรัตน์ (2551)
   สองพ่อลูกตระกุล Bragg นำเอาคุณสมบัติของรังสีเอกซ์ ไปใช้ในการคำนวณหาขนาดของหน่วยเซลล์และระยะระหว่างระนาบของผลึกในการฉายรังสีเอกซ์ไปยังผลึก รังสีเอกซ์บางส่วนจะเกิดการเลี้ยวเบนขึ้น
  • สึนามิ ผลกระทบต่อวิ่งแวดล้อม 

   สมชาติ ไพศาลรัตน์ (2548)
   Klaus Toepfer กรรมการผู้อำนวยการโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสกประชาชาติ หรือ UNEP ได้กล่าวไว้ระหว่างการประชุม World Conference on Disaster Reduction ณ กรุงโกเบ ประเทศญี่ปุ่น "ความเสียหายจากคลื่นสึนามิ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล ...
  • หุ่นยนต์ส่งสาส์นจากรถกระป๋อง 

   สมชาติ ไพศาลรัตน์ (2548)
   หุ่นยนต์ส่งสาส์นจากรถกระป๋อง เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ของนักเรียน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย นายอานนท์ ทองโปร่ง ศูนย์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  • เมืองสีเขียว 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก 

   สมชาติ ไพศาลรัตน์ (2548)
   วันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นช่องทางที่องค์การสหประชาชาติกระตุ้นให้มวลมนุษยชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
  • เว็บช่วยสอน 

   สมชาติ ไพศาลรัตน์ (2556)
   food a fact of life มีเนื้อเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ; Understanding Science อธิบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในชีวิตประจำวัน; ActionAid UK เพื่อช่วยเหลือเด็กในประเทศยากไร้ให้หลุดพ้นจากความยากจนและหิวโหย
  • เว็บช่วยสอน 

   สมชาติ ไพศาลรัตน์ (2554)
   เว็บไซต์ช่วยสอน BBC-Schools Science Cilps ; Science Games ; Math Games
  • เว็บช่วยสอน 

   สมชาติ ไพศาลรัตน์ (2554)
   เว็บไซต์ช่วยสอนg XMind http://www.xmind.net/,g ImgBurn http://www.imgburn.com/,g QR-Code Generatorg http://qrcode.kaywa.com/
  • เว็บไซต์ช่วยสอน 

   สมชาติ ไพศาลรัตน์ (2555)
   The Solar Spark-Education & Outreach รวบรวมงานวิจัยด้านเซลล์ ริยะ; ChemToddler website รวบรวมวิดีโอคลิปเกี่ยวกับการทดลองทางเคมี; ChemSpider เป็น ฐานข้อมูลโครงสร้างทางเคมี โดยสามารถสืบค้นได้ด้วยชื่อสารเคมีแบบสากล
  • แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

   สมชาติ ไพศาลรัตน์ (2548)
   ห้องสมุด สสวท. เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เติบโตมาพร้อม สสวท. มีหน้าที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ อันได้แก่ หนังสือ วารสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซีดีรอม วีดิทัศน์ ตลอดจนสื่อการเรียน ...