• เว็บช่วยสอน 

   ศิลปเวท คนธิคามี (2563-06)
   Learning Keeps Going เป็นเว็บไซต์ที่ ISTE และ EdSurge ได้จัดทำขึ้นเพื่อครูรวมถึงผู้ปกครอง ได้เตรียมตัวสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ / "ปิดเทอมสร้างสรรค์" เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำ ...
  • เว็บช่วยสอน 

   ศิลปเวท คนธิคามี (2561-07-03)
   บทความนี้แนะนำเว็ปไซต์ NASA Space Place เป็นหนึ่งในโครงการด้านการศึกษาของ NASA ที่มุ่งสร้างความตระหนักด้านการสำรวจอวกาศและภารกิจต่าง ๆ ของ NASA ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา เว็บไซต์ Biology Corner เป็นของครูชีววิทยาและ ...