• มดตัดใบ เอาใบไม้ ไปทำอะไร 

      ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล (2552)
      การถูกเรียกว่ามดตัดใบก็เนื่องมาจากนิสัยลึก ๆ ของพวกมัน ที่ชอบตัดใบไม้ให้เป็นชิ้น ๆ แล้วพากันลำเลียงกลับไปยังรัง มองดูเป็นทิวแถว ทำอย่างนั้นทุกวี่วันจนผู้คนเกิดความสงสัยว่า พวกมันจะเอาใบไม้ไปทำอะไรกันหนอ?