• ป่าดงพงไพร และจิตสำนึกของคนรักป่า 

      ศิรศักดิ์ เทพาคำ; สมรลักษณ์ แจ่มแจ้ง (2548)
      คงเป็นความจริงที่ว่า มนุษย์เรามักไม่ค่อยคำนึงถึงคุณค่าของสิ่งที่ตนมี แต่มักจะระลึกถึงก็ต่อเมื่อสายเกินไป และสิ่งนั้นได้หลุดลอยไปเป็นของผู้อื่น หรือศูนย์หายไปเสียแล้ว