• คนหมู่เลือดบี ควรดูแลสุขภาพอย่างไร 

   วรรณพร เหมือนเพชร (2554)
   ฉบับที่ผ่านมาได้นำเสนออาหารและวิธีคลายเครียดที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีหมูเลือดเอไปแล้ว ฉบับนี้ก็ถึงคิวของผู้ที่มีหมู่เลือดบีกันบ้าง ทั้งเรื่องของสุขภาพกายและใจ
  • คนหมู่เลือดเอบี ควรกินอาหารอย่างไร 

   วรรณพร เหมือนเพชร (2555)
   หมู่เลือดมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับระบบภูมิคุ้มกันและรักษาตัวเองของร่างกายดังนั้นการกินอาหารที่ดีต่อหมู่เลือดของตนเองจะส่งผลดีต่อสุขภาพ ซึ่งเราได้นำเสนอไปแล้ว 3 หมู่เลือด ฉบับนี้มาถึงหมู่เลือดสุดท้ายนั่นคือ หมู่เลือดเอบี
  • คนหมู่เลือดโอควรดูแลสุขภาพอย่างไร 

   วรรณพร เหมือนเพชร (2554)
   หลังจากที่เราได้นำเสนอวิธีดูแลสุขภาพของผู้ที่มีหมู่เลือดเอและบีกันไปแล้ว ฉบับนี้มาดูเรื่องอาหารการกินและเรื่องสุขภาพของผู้ที่มีหมู่เลือดโอกันบ้าง
  • ดูแลสุขภาพตามหมู่เลือด 

   วรรณพร เหมือนเพชร (2554)
   ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความต้องการสารอาหารของแต่ละคนต่างกันคือ หมู่เลือด ซึ่งหมู่เลือดจะได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาจากพ่อและเเม่ โดยถูกกำหนดมาตั้งแต่การปฏิสนธิ เช่น ถ้าพ่อมีเลือดหมู่เอ เเม่มีเลือดหมู่บี ลูกอาจจะมีเลือดหมู่เอบี ...
  • เกมค้นหาตัวเองตามหมู่เลือด 

   วรรณพร เหมือนเพชร (2555)
   ฉบับนี้มีแบบทดสอบค้นหาตัวเองของคนแต่ละหมู่เลือดให้คลายเครียด