• คุณพร้อมที่จะเตรียมโจทย์ เจียระไนเพชร แล้วหรือยัง 

      รัชนิกร ชลไชยะ (2555)
      เป้าหมายหนึ่งที่เราควรจะทำเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถของนักเรียน ไม่ใช่การหาโจทย์ที่ยากเกินไปมาฝึก หรือโจทย์ปราบเซียนที่น้อยคนนักจะทำได้ แต่เราต้องหาโจทย์ที่เพิ่มศักยภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำให้นักเรียนรักในความเ ...