• บทบาทของวิตามินซี ต่อการเสริมสร้างคอลลาเจน 

      รติยา คุเขตพิทักษ์วงศ์ (2552)
      คอลลาเจน เป็นโปรตีนชนิดเส้นใยที่ประสานกันอยู่นอกเซลล์ ของเนื้อเยื่อที่เกี่ยวพัน ในชั้นผิวหนังแท้ และมีอยู่ทั่วไปในร่างกาย คอลลาเจนที่พบในร่างกายมีหลายชนิด ทำหน้าที่เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อ กระดูก และเอ็น