• กิจกรรมน่าสนใจกับสาขาชีววิทยาในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 2555 

   ยุวศรี ต่ายคำ (2555)
   ในปีนี้สาขาชีววิทยา สสวท. ได้จัดกิจกรรม workshop ที่น่าสนใจทั้งหมด 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม กิจกรรมหุ่นจำลองไวรัสไข้หวัดใหญ่ กิจกรรมแบบจำลองโครงสร้างสร้างหมูเลือดระบบ ABO และกิจกรรมตามหาบรรพบุรุษ
  • ภูเขาไฟ 

   ยุวศรี ต่ายคำ (2550)
   ตำแหน่งหรือการกระจายของภูเขาไฟส่วนใหญ่จะเรียงต่อกันเป็นแนวยาว เช่น บริเวณรอบมหาสมุทรแปซิฟิกที่เรียงตัวกันคล้ายเกือกม้าหรือที่เรียกว่า วงแหวนแห่งไฟ (Pacific ring of fire) ซึ่งส่วนใหญ่จะพบว่า แนวภูเขาไฟส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นแน ...
  • มลพิษทางอากาศ เราสามารถหยุดมันได้ 

   ยุวศรี ต่ายคำ (2550)
   ปัจจุบันเราต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมาย ซึ่งนับวันปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ปัญหาเรื่องมลภาวะทางอาศก็เป็นปัญหาใหม่อย่างหนึ่งที่พวกเราทุกคนควรตระหนักถึงและหาแนวทางในการแก้ไขอย่างจริงจัง
  • สาระน่ารู้เกี่ยวกับการนอนหลับ 

   ยุวศรี ต่ายคำ (2552)
   คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า เกิดอะไรขึ้นบ้างในขณะที่เรานอนหลับ หลายคนเชื่อว่าการนอนหลับเป็นช่วงเวลาที่สมองจะได้พักผ่อน แต่ที่จริงสมองมีบทบาทมากมายขณะที่เราหลับ...