• กว่าจะได้เป็นวิทยากรของโครงการ GLOBE 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2548)
   การประชุม GLOBE International Train the Trainer Workshop เป็นการประชุมที่จัดขึ้นเพื่ออบรมผู้เข้าร่วมประชุมให้เป็นวิทยากรของโครงการ GLOBE การประชุมในลักษณะนี้จะจัดขึ้นทุกปี โดยหมุนเวียนกันไปในแต่ละประเทศสมาชิกที่มีความพร้อม
  • กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าตามโครงการ GLOBE 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2545)
   GLOBE ย่อมาจาก Global Learning and Observations to Benefit the Environment แล้วโครงการนี้เป็นโครงการเกี่ยวกับอะไร มีจุดมุ่งหมายอย่างไร
  • กิจกรรมง่าย ๆ จากต้นไม้ 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2550)
   เพียงต้นไม้ต้นเดียวก็สามารถทำกิจกรรมได้หลายอย่าง ซึ่งเป็นการฝึกใช้ทักษะการสังเกต การจดบันทึก และการคำนวณด้วยคณิตศาสตร์อย่างง่าย
  • กิจกรรมง่าย ๆ ผ่านการดูดาว 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2551)
   หลายคนชื่นชอบการดูดาวเป็นชีวิตจิตใจ รู้หรือไม่ว่านอกจากการดูดาวเพื่อความเพลิดเพลินเเล้ว ยังสามาร ถช่วยบอกสภาพมลพิษบนดลกได้ทางหนึ่ง คือ มลพิษทางแสง โดยโครงการ GLOBE มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ครู นักเรียน นักวิทยาศาสตร์ ...
  • วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 124 พฤษภาคม - มิถุนายน 2546 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   ในวารสารฉบับนี้มีบทความพิเศษเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศในแนวการสอนตามหลักสูตรใน ...เรียนรู้ดาราศาสตร์เข้าใจวิถีธรรมชาติ ปูพื้นฐานครูวิทย์ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่องใหม่ใกล้ตัว ...ออกแบบเว็บอย่างไรจึงจะเรียกว่า "เว็บดีมีคุณภาพ" ...
  • วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 32 ฉบับที่ 130 พฤษภาคม - มิถุนายน 2547 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547)
   วารสารฉบับนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับปรากฎการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ซึ่งเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2425 หลังจากนั้นพบกับบทความเกี่ยวกับต้นกำเนิดของมนุษย์ว่ามาจากไหน ค้นหาความจริงได้จากบทความเรื่อง...นีแอนเดอร์ทัลกับมนุษย์ ...
  • สนุกกับกิจกรรม GLOBE 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2549)
   คุณเคยสังเกตเมฆบนท้องฟ้าบ้างไหมว่ามีรูปร่างเป็นอย่างไร เมฆที่เราเห็นเหล่านี้มีชื่อเรียกเหมือนกับคนที่มีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน โดยชื่อที่ใช้เรียกเมฆได้มาจากรูปร่างลักษณะของเมฆที่เจอ...
  • สนุกกับกิจกรรม GLOBE ตอน การวัดค่าปฏิกิริยาดิน 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2547)
   ปัญหาในการเพาะปลูกพืชของประเทศที่ได้ผลผลิตน้อย ปัจจัยหนึ่งในการเจริญเติบโตของพืชคือ สมบัติทางเคมีของดิน ดินบางชนิดเป็นดินกรด บางชนิดเป็นดินด่าง ซึ่งเป็นดินที่เป็นปัญหาในการเพาะปลูกอย่างมาก
  • สนุกกับกิจกรรม GLOBE ตอน การวัดอุณหภูมิดิน 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2547)
   เคยสงสัยบ้างหรือไม่ว่านักวิทยาศาสตร์เก็บข้อมูลอุณหภูมิดินกันอย่างไร และทำไมจึงต้องมีการเก็บข้อมูลอุณหภูมิดิน
  • สนุกกับกิจกรรม GLOBE ตอน การสำรวจแหล่งน้ำ 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2547)
   ช่วงนี้ฝนตกบ่อย ๆ ครั้งนี้เลยขอเขียนเกี่ยวกับเรื่องน้ำดีกว่า เพราะตอนนี้ไม่ว่ามองไปทางไหนก็เห็นแต่น้ำเต็มไปหมด กิจกรรมที่จะนำเสนอในครั้งนี้เป็นการสำรวจแหล่งน้ำ โดยเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะต้องเป็นผู้เดินเพื่อสำรวจแหล่งน้ำ
  • สนุกกับกิจกรรม GLOBE ตอน การแทรกซึมน้ำของดินมีผลกระทบต่อระบบโลกอย่างไร 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2546)
   มีคนเคยเปรียบเทียบไว้ว่า ดินเปรียบเสมือนฟองน้ำขนาดใหญ่ที่ดูซับน้ำไว้สำรอง เพื่อให้ขบวนการและวัฏจักรของระบบนิเวศต่าง ๆ ดำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์
  • สนุกกับกิจกรรม GLOBE ตอน การแทรกซึมน้ำของดินมีผลกระทบต่อระบบโลกอย่างไร 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2546)
   กิจกรรมการหาความหนาแน่นของอนุภาคดิน เป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งมีความสำคัญที่จะต้องตรวจวัด ถ้าเรารู้ข้อมูลทั้งความหนาแน่นของดิน และความหนาแน่นของอนุภาคดินแล้ว เราก็จะสามารถคำนวณความพรุนของดินได้
  • สนุกกับกิจกรรม GLOBE ตอน จุ๊ จุ๊ ต้นไม้กำลังหลับ 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2549)
   ต้นไม้ต้นนี้ทำไมดูแปลก มันจะตายหรือเปล่า ดูแทบจะไม่มีใบไม้เหลืออยู่ที่ต้นเลยนะ พอหน้าหนาวที่ไรเป็นอย่างนี้ทุกที
  • สนุกกับกิจกรรม GLOBE ตอน น้ำขุ่น น้ำใสบอกอะไรเรา 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2548)
   ตามที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กว่า คุณสมบัติของน้ำบริสุทธิ์จะต้องใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ซึ่งถ้าเราลองสังเกตดูจะเห็นว่าน้ำจากแหล่งน้ำบางแห่งก็จะใสมากจนเห็นตัวปลา ทางโครงการ GLOBE มีหลักวิธีดำเนินการอย่างหนึ่งที่ใช้ในการตรวจ ...
  • สนุกกับกิจกรรม GLOBE ตอน อุณหภูมิน้ำสำคัญอย่างไร 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2548)
   หาคำตอบว่า ทำไมจึงต้องวัดอุณหภูมิของน้ำ อุณหภูมิของน้ำสำคัญอย่างไร
  • สนุกกับกิจกรรม GLOBE ตอน เรื่องน่าเกี่ยวกับดิน 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2546)
   ตอนที่ 2 : สีดินบอกอะไรเรา
  • สนุกกับกิจกรรม GLOBE ตอน เรื่องน่าเกี่ยวกับดิน ตอนที่ 1 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2546)
   สมัยเด็ก ๆ คุณเคยหยิบดินขึ้นมาปั้นหรือบี้ดินเล่นบ้างหรือไม่ และเคยสังเกตไหม่าดินที่โรงเรียนกับดินที่บริเวณบ้านเหมือนหรือต่างกันอย่างไร