• ถอดรหัส ผ่านข้อสอบวิทย์-คณิต ออนไลน์ 

      ยศวดี ฐิติวร (2559)
      เมื่อได้ยินคำว่า "ระบบการสอบออนไลน์" หลายคนคงสงสัยและมักถามว่า "ระบบการสอบออนไลน์" คืออะไรบางคนอาจเข้าใจว่ามีระบบการจัดสอบ แล้วยังมีการจัดสอบแบบออนไลน์อีกด้วย แล้วสอบวิชาอะไร? ใครจะต้องเข้ามาสอบ?