• เก่งค้น เก่งคิดวิทยาศาสตร์ 

      มาลัย บึงสว่าง (2552)
      เด็ก ๆ ทุกคนเป็นนักวิทยาศาสตร์กันทั้งนั้น เพราะนิสัยอยากรู้อยากเห็น ช่างสงสัย และชอบตอบคำถาม ทำไมเรือลำใหญ่ ๆ จึงลอยน้ำได้ ดาวหางไปไหนตอนกลางวัน ฝนตกลงมาได้อย่างไร ทำไม ทำไม และทำไม คำถามเหล่านี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นของนัก ...