• กิจกรรม GLOBE Marine Hydrology Symposium 

      มัลลิกา เจริญสุธาสินี (2548)
      การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้มีโอกาศช่วยกันปรับปรุงหลักวิธีดำเนินการใหม่นี้ ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับเป็นเจ้าภาพมาลองทำ ลองใช้ และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงเนื้อหาในหลักวิธีดำเนินการนี้ก่อนที่จะนำไป ...