• การ์ตูนในชั้นเรียน 

   มนตรี เพชรอินทร์ (2546)
   การ์ตูนเป็นงานที่เกิดจากจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ออกมาเป็นภาพวาดดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้น มีผลต่ออารมณ์ผู้ดู
  • สื่อวีดิทัศน์กับการเรียนการสอน 

   มนตรี เพชรอินทร์ (2545)
   ทุกวันนี้มีการพัฒนาสื่อต่าง ๆ ขึ้นมามากมายและรวดเร็ว เพราะเป็นบุคโลกาภิวัฒน์ วีดิทัศน์ก็ยังเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอยู่ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสอนที่ช่วยทำให้การสอนน่าสนใจ และให้ความกระจ่างกับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี