• การจัดการเรียนรู้ เรื่อง แผ่นดินไหว ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

   ภูริวัจน์ จิราตันติพัฒน์ (2559)
   แผ่นดินไหวเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดบ่อยและสร้างความเสียหาย อย่างรุนแรงต่อมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการเรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับแผ่นดินไหว จะทำให้ชุมชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับพิบัติภัยได้ บทความนี้จะกล่าวถึง ...
  • การวัดแนวระดับและมุมเทด้วย Application บน Smart phone 

   ภูริวัจน์ จิราตันติพัฒน์ (2558)
   การสำรวจภาคสนามเป็นส่วนสำคัญในการศึกษาวิชาธรณีวิทยา เป็นการศึกษาที่ใช้การสังเกต และรวบรวมข้อมูลในพื้นที่มาวิเคราะห์ และแปลความหมายออกมาในรูปแบบของการทำแผนที่ธรณีวิทยา ในการสำรวจภาคสนามมีอุปกรณ์ที่จำเป็นมากมาย อุปกรณ์ทั้ง ...
  • การใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว 

   ภูริวัจน์ จิราตันติพัฒน์ (2560)
   บทความนี้เป็นการยกตัวอย่างการนำเทคโนโลยีดาวเทียมมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาแผ่นดินไหว ซึ่งข้อมูลภาพดาวเทียมยังสามารถประยุกต์ใช้กับการศึกษาธรณีพิบัติภัย เช่น สึนามิ ดินถล่ม รวมทั้งการศึกษาในด้านอื่น ๆ อีกมาก
  • การใช้ประโยชน์จากเส้นชั้นความสูง 

   ภูริวัจน์ จิราตันติพัฒน์; วิชุราตรี กลับแสง (2556)
   หากใครเคยเปิดแผนที่ภูมิประเทศดูจะพบเส้นโค้งๆจำนวนมากลายตาไปหมด เส้นเหล่านี้เรียกกันว่า เส้นชั้นความสูง (contour line) ซึ่งเป็นเส้นที่ใช้บอกระดับความสูงของพื้นที่ เกิดจากการลากเส้นเชื่อมต่อจุดที่มีค่าความสูงเท่ากันโดยอ้าง ...
  • ตามล่าหาชื่อหิน 

   ภูริวัจน์ จิราตันติพัฒน์; วิชุราตรี กลับแสง (2556)
   ขณะกำลังนั่งนึกว่ามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2556 นี้ เราจะเล่นอะไรกันดี มือก็พลันคว้าไปโดนอะไรบางอย่าง เป็นก้อนแข็ง ๆ สากมือ เมื่อหยิบขึ้นมาดูก็พบว่า ใช่เลย!เล่นหินกันดีกว่า ไม่ใช่หมากเก็บนะ แต่เป็นการ ...
  • รอบรู้อยู่กับแผ่นดินไหว 

   ภูริวัจน์ จิราตันติพัฒน์ (2558)
   เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 Mw ที่ความลึกจากผิวดินประมาณ 7 กิโลเมตร บริเวณ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย รวมถึงแรงสั่นสะเทือนที่ตามมาอีกนับร้อยครั้ง เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้สร้างความเสียหายกับ ...