• เหตุการณ์คลื่นยักษ์ถล่ม สู่ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 

      ภักดี รัชตวิภาสนันท์ (2548)
      เหตุการณ์คลื่นยักษ์ถล่มภาคใต้ส่งผลต่อวงการวิทยาศาสตร์ / ธรณีวิทยาบ้านเราอย่างไรบ้างและจะเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสในแง่ใดได้บ้าง (ในเชิงการศึกษา) หากเราให้ความสำคัญกับการศึกษาธรณีวิทยา ชีวิตผู้คและทรัพย์สินต่าง ๆ คงไม่ต้องสู ...