• กิจกรรมซอมบี้บุก 

   ปฐมาภรณ์ อวชัย; พัฒนชัย รวิวรรณ; อัมริสา จันทนะศิริ (2560-11-12)
   ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี นนทบุรี ปีนี้ผู้เขียนได้จัด workshop เรื่อง "ซอมบี้บุก" จึงขอแนะนำกิจกรรมนี้ให้ครูนำไปปรับใช้ในชั้นเรียนตามความเหมาะสม
  • วงรีสลายนิ่ว 

   พัฒนชัย รวิวรรณ (2557)
   ในปัจจุบันโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะเป็นโรคที่พบได้บ่อย เกิดได้กับทุกเพศทุกวัย แต่จะพบในชายมากกว่าหญิงประมาณ 3 เท่า สำหรับประเทศไทยจะพบคนที่เป็นโรคนิ่วมากในภาคเหนือและภาคอีสานทางการแพทย์จึงให้ความสำคัญกับการรักษาโรคนี้แ ...
  • เรียนรู้จากเครื่องชั่ง 

   ปฐมาภรณ์ อวชัย; พัฒนชัย รวิวรรณ; อัมริสา จันทนะศิริ (2560)
   กิจกรรมเครื่องชั่งเป็นกิจกรรมที่ได้ถูกนำไปจัดในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จ. นนทบุรี ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนที่ได้เรียนรูู้เรื่องการบวก ...