• เมื่อนักวิจัยได้มีโอกาสไปอบรมครูวิทยาศาสตร์ 

      พลอยมรกต หรุ่มเรืองวงษ์ (2555)
      ทุกคนคงเคยได้ยินคำว่าการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ กันบ่อยครั้ง และอาจมีมุมมองต่อคำนี้แตกต่างกันออกไป สำหรับผู้เขียนรู้สึกว่าคำคำนี้ช่างดูแปลกใหม่ เข้าใจยาก แม้ว่าจะพยายามหาความหมายหรือนิยามสักเพียงใด ก็ยังหาข้อสรุปแ ...