• เทคนิคการซ้อนภาพ กล้วยเปลี่ยนสี 

      พรลดา ลิขสิทธิ์วัฒนกุล (2557)
      วันนี้ผู้เขียน ขอนำเสนอวิธีการบันทึกการเปลี่ยนสีของผลไม้โดย “เทคนิคการซ้อนภาพถ่าย” ด้วยโปรแกรม Photoshop เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนสีของส่วนต่าง ๆ อย่างชัดเจน เรามาติดตามการเปลี่ยนแปลงของกล้วยน้ำว้า ซึ่งตามธรรมชาติต้อ ...