• สร้างอุโมงค์ลม 

   พรรณศิริ ดำโอ (2553)
   อุโมงค์ลม หรือหลายคนอาจจะคุ้นกับชื่อ วินด์ทันเนล ซึ่งเจ้าอุโมงค์ลมก็คืออุโมงค์หรือท่อที่มีลมเคลื่อนที่ลอดผ่าน มีไว้ก็เพื่อทดลองหรือทดสอบทางอากาศพลศาสตร์ หรือที่เรียกทับศัพท์ว่า แอโรไดนามิกส์
  • เปิดเผยโครงสร้างที่แท้จริงของน้ำในสถานะของเหลว 

   พรรณศิริ ดำโอ (2548)
   เนื่องจากน้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตบนโลกจึงต้องทำความเข้าใจถึงสมบัติต่าง ๆ ของน้ำ จากการศึกษาการยึดเกาะกันด้วยพันธะไฮโดรเจนของโมเลกุลน้ำในสถานะของแข็ง
  • ไขปริศนา น้ำร้อนแข้งตัวเร็วกว่าน้ำเย็น 

   พรรณศิริ ดำโอ (2551)
   ชาวพอนทัสผู้ที่นิยมการตกปลาบนลานน้ำแข็งมักซ่อนคันเบ็ดที่หักด้วยการราดน้ำร้อนลงไปบนคันเบ้ด เพราะจะทำให้น้ำร้อนที่ราดลงไปนั้นกลายเป็นน้ำแข็งอย่างรวดเร็ว น้ำแข็งนั้นก็จะทำหน้าที่เชื่อคันเบ็ดให้ติดกันได้อย่างน่าอัศจรรย์