• การตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัย 

   พนมยงค์ แก้วประชุม (2558)
   เมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รหัสผ่านก็ถูกเข้าถึงได้ง่าย ผู้ใช้งานจึงจำเป็นต้องตั้งรหัสผ่านให้เดายาก รหัสผ่านถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่จะต้องไม่ให้ผู้อื่นทราบโดยเด็ดขาด เมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่งควรเป ...
  • จากซีพียูเครื่องเล่นเกม สู่ภารกิจพิชิตอวกาศ 

   พนมยงค์ แก้วประชุม (2559)
   ภารกิจหนึ่งขององค์การบริหารการบินและอวกาศเแห่งชาติหรือนาซา (National Aeronautics and Space Administration:NASA) คือ การศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับดวงดาวและเอกภพ
  • ทัศนศึกษากับ Google Street View 

   พนมยงค์ แก้วประชุม (2558)
   เทคโนโลยีแผนที่ออนไลน์นับเป็นความก้าวหน้าอีกก้าวหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาเส้นทางการเดินทางค้นหาตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่และยังเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันอีกหลายด้าน