• กิจกรรม เรือดำน้ำหาสมบัติ 

   พจนา ดอกตาลยงค์ (2561-09-03)
   การเรียนวิทยาศาสตร์จากการอ่านหนังสือหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ค้นหาได้ แล้วท่องจำความรู้นั้น เมื่อเวลาผ่านไปความรู้เหล่านั้นจะอยู่ไม่คงทน และจะหายไปพร้อมกับเวลา แต่การเรียนรู้โดยผ่านการลงมือปฏิบัติ ได้พบเห็นสิ่งที่เป็นประจักษ์พยาน ...
  • น้ำมันสีแสนสวย 

   วันชัย น้อยวงค์; พจนา ดอกตาลยงค์; กมลชนก บริบูรณ์ (2559)
   กิจกรรมเรื่อง สีน้ำมันแสนสวย ที่ถูกจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 ที่ผ่านมา เน้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อหรืออุปกรณ์ที่สามารถหาซื้อง่ายและพบเห็น ...