• แนะนำวัสดุ ท่อนาโนคาร์บอน วัสดุมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ 

      พงษ์พิษณุ เมืองเจริญ (2552)
      พูดถึงวัสดุ เราคงนึกถึงไม้ โลหะ หรือพาสติก หรืออีกหลาย ๆ อย่าง เราจะพบว่าวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อการทำตัวให้ทันสมัย หมุนไปตามโลกของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ผู้เขียนจะขอแนะนำวัสดุที่คิดว่าน่าสนใจมาให้ผู้อ่านได้รับรู้กัน