• ความลับในพิพิธภัณฑ์ (The Secret of Museum) 

   ศิรัญญา หิริโอ; ธัญลักษณ์ ราซิ่ว; พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ (2562-01-02)
   ถ้าพูดถึงพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อหรือมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมมาบ้างแล้ว แต่อาจจะยังไม่รู้ว่าพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยนั้นมีอยู่หลายประเภท และแต่ละประเภทก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ใด มีความลับอะไรที่ซ่อนอยู่ภ ...
  • มุมมองใหม่งานวัด การเรียนรู้ควบคู่วิทยาศาสตร์ 

   พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ; เกศกมล บุญถนอม; สุทธิดา ใส่ยะ (2562-11-01)
   การจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Informal Learning) โดยใช้แหล่งการเรียนรู้มีหลายรูปแบบ เช่น การใช้สวนสนุก พิพิธภัณฑ์ เป็นแหล่งการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้ในสวนสนุกนั้น พบว่าเครื่องเล่นในสวนสนุกสามารถดึงดูดความสนใจจากนัก ...