• ความรู้ใหม่เกี่ยวกับชะตาชีวิตของดวงอาทิตย์ 

   ปิยพล อนุพุทธางกูร (2557)
   ตอนนี้อากาศก็เริ่มจะร้อนขึ้นแล้ว แดดก็จ้าฟ้าก็โปร่งจนทำให้บางคนเริ่มไม่ชอบขึ้นมา แต่ที่ว่าร้อน ๆ อย่างนี้คงเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่โลกในยุค 5,000 ล้านปีจากนี้จะได้เจอ ในตอนปลายอายุขัยของดวงอาทิตย์ ซึ่งตอนนั้นโลกจะอยู่ภาย ...
  • แนะนำ NASA App 

   ปิยพล อนุพุทธางกูร (2558)
   ปัจุบันมี Application บนมือถือหรือ Tablet ออกมามากมายที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่เราในการเรียนรู้วิทยาการในสาขาต่าง ๆ Application เกี่ยวกับดาราศาสตร์และอวกาศที่มีชื่อว่า NASA App ขององค์การนาซา