• กิจกรรม โมบายนานาพันธุ์ 

   นันทยา อัครอารีย์ (2561-11-01)
   กิจกรรม "โมบายนานาพันธุ์" มีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต และสามารถให้เกณฑ์หรือลักษณะร่วมในการจำแนกได้ ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้และฝึกฝนทักษะในการจำแนกประเภท โดยให้ผู้เรียนสร้างสรรค ...
  • สิ่งที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ 

   นันทยา อัครอารีย์ (2560)
   พันธุศาสตร์อาจจะเป็นยาขมสำหรับนักเรียนหลายคน เวลาเรียนชีววิทยา เพราะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรามองไม่เห็น และจับต้องไม่ได้ อีกทั้งมีคำศัพท์เฉพาะมากมายที่สร้างความสับสนให้แก่นักเรียน จึงทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ยาก และอาจเข้าใจคลาดเคลื่อน ...
  • ใบของต้นกระบองเพชรอยู่ไหน 

   นันทยา อัครอารีย์ (2550)
   กระบองเพชร ดูเหมือนจะเป้นต้นไม้ที่มีรูปร่างแปลกตาไปจากต้นไม่ที่เราเห็นกันทั่วไปที่มีลำต้นสูงใหญ่และมีใบปกคลุมเต็มต้น โดยกระบองเพชรส่วนใหญ่มีลำต้นเตี้ย และอวบน้ำ มีหนามรอบต้น … แล้วใบของกระบองเพชรอยู่ไหนกัน