• ภาพในกระจกเงาราบ กลับซ้ายเป็นขวาจริงหรือ 

      นัทธี สามารถ (2548)
      เราจำต่อ ๆ กันมาจากคำบอกเล่าว่า เมื่อมองภาพในกระจกเงาราบ ภาพจะกลับซ้ายเป็นขวา โดยยังไม่ได้ทดลอง และวิเคราะห์หาเหตุผล ถ้าเราทดลองดูก็คงจะเห็นจริงได้ดังนี้