• กิจกรรมสนุกคิดในค่ายคณิตศาสตร์ 

   นวลจันทร์ ผมอุดทา (2550)
   อันเนื่องมาจากกิตติศัพท์ความยากที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ ทำให้นักเรียนบางคนยังไม่ทันได้เห็นหน้าตาของเรื่องที่เรียน เพียงแต่รู้ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ก็จะขึ้นทะเบียนทันทีว่า ...
  • เรียนคณิตศาสตร์จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป 

   นวลจันทร์ ผมอุดทา (2548)
   เคยสงสัยกันไหมว่า ทำไมนักเรียนที่เราสอนจึงสอบวิชาคณิตศาสตร์ตกกันมากมายเหลือเกิน มีนักเรียนจำนวนน้อยที่สอบได้คะแนนเกินครึ่ง และมีนักเรียนจำนวนน้อยมากที่สอบได้คะแนนในระดับที่ดี ทำไมวิชาคณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาที่นักเรียนไม่ชอบ ...