• บึ้งแคระจู๋ยาวชนิดใหม่ของโลก 

      นรินทร์ ชมภูพวง (2561-07-03)
      บึ้งแคระชนิดใหม่ (P. longipalpus) เป็นบึ้งชนิดแรกที่พบโดยคนไทย ซึ่งพบที่จังหวัดกำแพงเพชร และถูกพบเพิ่มเติมอีกภายหลังที่จังหวัดลำพูน ลำปาง และสระบุรี