• การประดิษฐ์เรือขวดน้ำ 

      ธีรวัฒน์ ประกอบผล (2554)
      สวัสดีครับนักประดิษฐ์น้อยทุกท่าน วัสดุเหลือใช้ที่เป็นขยะ สามารถนำมาสร้างเป็นชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือเป็นของเล่นขนาดเล็ก ๆ กันเท่ากับว่าเป็นการเพิ่มผลผลิตได้อีกวิธีการหนึ่ง