• DNA ลูกผสม (recombinant DNA) 

   ธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์ (2550)
   ปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะพันธุวิศวกรรมได้เข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และน้อยคนที่ไม่เคยได้ยินคำว่า "พันธุวิศวกรรม" การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาระดับช่วงชั้นที่ 4 ได้บรรจุเรื่องดังกล่าวให้นักเรียนได้เ ...
  • จุลชีววิทยา สำหรับนักเรียน 

   ธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์ (2558)
   จุลชีววิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ ซึ่งก็คือการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น ไวรัส แบคทีเรีย ยีสต์ โพรโทซัว และสาหร่ายขนาดเล็ก แต่สามารถมองเห็นได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
  • จุลินทรีย์กับพลาสติก 

   ธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์ (2556)
   จุลินทรีย์ส่วนใหญ่มีบทบาทเป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ เช่น ซากพืช ซากสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติ ในขณะเดียวกันยังมีสารประกอบอีกหลายชนิดที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น ซึ่งมักจะเป็นสารที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสารที่ย่อยสลายได้ยาก ...
  • ถั่วงอกริมโขง 

   ธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์ (2552)
   ถั่วงอกต้นขาว ๆ อวบ ๆ ที่หลายคนชอบทานกับผักไทย หอยทอด หรือก๋วยเตี๋ยวชนิดต่าง ๆ นั้นเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีทั้งโปรตีน วิตามินบี วิตามินซี รวมทั้งแร่ธาตุ อย่างแคลเซียม ฟอสฟอรัส และเหล็ก อีกทั้งยังมีกากใยเช่นเด ...
  • เชื่อเพลิงจิ๋ว 

   ธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์ (2550)
   มนุษย์นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นพลังงานเพื่อตอบเสนอกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ มาช้านาน โดยเฉพาะพลังงานในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งมาจากการเผาเชื้อเพลิงธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ เเละยังปล่อยแก๊สชนิดต่าง ๆ สู่บรรยากาศโลก ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่ ...
  • เชื้อแบคทีเรีย E.coll ระบาด 

   ธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์ (2554)
   ข่าวกาารแพร่ระบาดของเชื้อ E.coll 0104:H4 อาจมีข้อมูลบางอย่างที่ทำให้ผู้ติดตามข่าวเข้าใจคลาดเคลื่อนและสับสน แต่หากท่านทราข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเชืื้อโรคนี้ การเกิดโรค การระบาด และวิธีการป้องกัน จะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ดียิ่งขึ้น
  • ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ 2009 

   ธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์ (2552)
   รายงานสถานการณ์การโรคในประเทศไทยจากสำนักระบาทวิทยา กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ตั้งเเต่วันที่ 28 เมษายน ถึง 2 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ถึงจำนวนผู้ป่วย ยืนยันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ 2009 มี 10,043 ราย และมีผู้ป่วยยืนยันที่เสียชีวิต ...
  • ไวรัส (ไม่ใช่) วายร้ายเสมอไป 

   ธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์ (2549)
   ถ้าถามถึงไวรัส หลายๆ คนคงนึกถึงโรคร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัส ไม่ว่าจะเป็นโรคที่เคยทำให้คนไม่กล้าเข้าโรงหนังอย่าง ซาร์ โรคที่ทำให้กิ๊กทั้งหลายต้องผวาอย่างโรคเอดส์ โรคที่คร่าชีวิตเด็กๆ หรือผู้สูงอายุ โดยอาศัยยุงลาย ...