• ความลับในพิพิธภัณฑ์ (The Secret of Museum) 

      ศิรัญญา หิริโอ; ธัญลักษณ์ ราซิ่ว; พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ (2562-01-02)
      ถ้าพูดถึงพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อหรือมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมมาบ้างแล้ว แต่อาจจะยังไม่รู้ว่าพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยนั้นมีอยู่หลายประเภท และแต่ละประเภทก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ใด มีความลับอะไรที่ซ่อนอยู่ภ ...