• นิวเคลียร์ฟิวชั่น ความฝันใกล้เป็นจริง 

      ธวัชชัย อ่อนจันทร์ (2548)
      หลายคนที่ชอบอ่านข่าวจากสื่อต่างประเทศในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาคงผ่านตากับข่าวโครงการ ITER อย่างแน่นอน เพราะเป็นข่าวใหญ่พอสมควร มีการเสนอข่าวนี้หลายรูปแบบ ทั้งทางโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ ข่าวดังกล่าวได้แสดงความยินดีในความก้ ...