• การใช้อาหารเป็นยาและการใช้ยาเป็นอาหาร 

      ธนิสร์ ปทุมมานนท์ (2552)
      หลังการรับประทานอาหารเพื่อหวังผลในการป้องกันโรคและเพื่อส่งเสริมคุณภาพเป็นหลักการที่มีมานานแล้ว อาหารนอกจากจะให้คุณค่าทางโภชณาการตามความต้องการในชีวิตประจำวันล้ว อาหารยังให้สารที่มีคุณสมบัติในการป้องกันโรคบางอย่างได้อีกด้วย