• เกมหอคอยฮานอยแบบสามเหลี่ยม 

      ธนัชกฤต แก้วเต็ม (2555)
      เกม หอคอย ฮานอย (Tower of Hanoi) เป็นเกมคณิตศาสตร์คิดค้นขึ้นโดยนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อ เอดูอาร์ ลูกา ในปี ค.ศ. 1883