• การจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม FreeMind 

   ทัศนีย์ กรองทอง (2554)
   ปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมจำนวนมากที่อำนวยความสะดวกในการสร้างผังความคิด ในที่นี้จะขอแนะนำ โปรแกรม FreeMind ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้สร้างผังความคิดที่ทำได้ง่าย รวดเร็ว และน่าสนใจ
  • ชุดกล่องสมองกล 

   ทัศนีย์ กรองทอง (2548)
   ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ถ้าพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้ว อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ก็ล้วนมีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้น
  • ภาษาไพทอน กับการจัดการเรียนรู้ 

   ทัศนีย์ กรองทอง (2559)
   ภาษาไพทอนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงและเป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิด (open source software)ซึ่งเริ่มมีการนำ มาใช้งานในปี พ.ศ. 2532 และพัฒนาโดย นายกุยโด แวน โรสซัม (Guido Van Rossum) ซึ่งเป็นนักเขียนโปรแกรมชาวเนเธอร์แลนด์ ...
  • เริ่มต้นสอนการเขียนโปรแกรมง่ายนิดเดียว 

   ทัศนีย์ กรองทอง (2559)
   การเขียนโปรแกรมเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นหนึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีการคิดที่มีเหตุผล เป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ ...
  • แนะนำ Scratch 2.0 

   ทัศนีย์ กรองทอง (2557)
   หลายท่านที่คลุกคลีกับวงการการเขียนโปรแกรมคงเคยได้ยินชื่อโปรแกรม Scratch ซึ่งเป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เชิงกราฟิกที่ใช้งานง่าย และมีคำสั่งที่หลากหลายที่ใช้ในการสร้างงาน จึงช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้มากมาย ...