• เมื่อสีที่เห็น ไม่เป็นอย่างที่คิด (แสงสีและการมองเห็น) 

      สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส; ทัศนียา นพรัตน์แจ่มจำรัส (2558)
      ท่านเคยมีประสบการณ์ในการซื้อของที่ท่านคิดว่ามีสีสันสวยงามจากร้านค้า แต่พอกลับมาถึงบ้านหรือเพียงแค่นำของออกมาจากร้านค้า สีของของชิ้นนั้นกลับไม่เป็นอย่างที่คิดหรือไม่ บทความนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจว่าทำไมสีของของที่ท่านคิดว่ ...