• ค่ายพี่โอลิมปิกวิชาการสอนน้อง 

      ทวินันท์ แสงขัติยะ (2561-09-03)
      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นครปฐม เขต 2 ได้ร่วมกันจัดค่ายพี่โอลิมปิกวิชาการสอนน้อง เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นค่ายกิจกรรม Hands-on ...