• มีสติรู้คิดรู้คณิตไม่จิตตก 

      ทมะ ดวงนามล (2555)
      มหาอุทกภัยที่พึ่งผ่านพ้นไปถือเป็นเรื่องสะเทือนใจสำหรับคนไทยทุกคน แต่เราคงไม่เก็บความทุกข์ใจและความสูญเสียไว้ทิ่งแทงใจเพื่อทำร้ายตัวเองหรือฟาดฟันกันเองให้ทุกข์ระทม ภาพเเห่งความสูญเสียและคราบน้ำตาจะเป็นแรงและพลังที่ทำให้เร ...