• จนก็เป็นดอกเตอร์ได้ 

   ดาราวรรณ เหลืองอร่ามโชติ (2550)
   จนก็เป็นดอกเตอร์ได้ คำพูดประดยคนี้หลายคนอ่านแล้วเห็นด้วย เเต่หลายคนอ่านเเล้วก็ค้านในใจ และแาจจะบอกผู้เขียนว่า “แกล้งจนหรือเปล่า” คำว่า จน ในที่นี้ หมายถึงรายได้ของครอบครัวน้อยวันละไม่เกิน 200 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำร ...
  • ปีทองโอลิมปิกวิชาการ (ตอน 2) 

   ดาราวรรณ เหลืองอร่ามโชติ (2546)
   ปีทองโอลิมปิกวิชาการของประเทศไทย กำลังเบ่งบานและจะเบ่งบานสดใสเช่นนี้ตลอดไป การจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2546
  • สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์อุปถัมภ์โครงการจะส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

   ดาราวรรณ เหลืองอร่ามโชติ (2551)
   การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เกิดจากกลุ่มนักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่มีความคิด และมีความเชื่อวว่าทุกประเทศย่อมมีเยาวชนผู้มีอัจฉริยะทางปัญญาอยู่เป็นจำนวนมาก และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
  • อยากให้ลูกเก่ง 

   ดาราวรรณ เหลืองอร่ามโชติ (2549)
   คุณพ่อคุรแม่เกือบทุกคนต้องการให้ลูกเก่ง เพื่อสืบทอดวงศ์สกุลและ... ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งใจไว้ เมื่อคุณแม่รู้ว่าเริ่มตั้งครรภ์ จะีบไปพบสูตินารีแพทย์
  • เด็กไทยประกาศก้องโลกในโอลิมปิกวิชาการ 

   ดาราวรรณ เหลืองอร่ามโชติ (2545)
   ความตื่นเต้น ความดีใจและความภาคภูมิใจยังอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยจนทุกวันนี้ จากการที่เด็กไทยประกาศก้องโลกในโอลิมปิกวิชาการที่ประเทศเบลเยี่ยม เมื่อเดือนกรกฎาคม 2544 จนทั่วโลกต้องตะลึง